لودینگ

شرکت بازرگانی راشین

شرکت بازرگانی راشین

شرکت بازرگانی راشین

شرکت بازرگانی راشین ارائه دهنده بی نظیرترین سنگهای مرمر با رنگ بندی های متنوع آماده تأمین نیاز داخلی و بین المللی می باشد. این شرکت با همکاری مدرن ترین کارخانه های تولید سنگ های ساختمانی ، این تولیدات را به نحوی طراحی می نماید که بتواند با سرعت هرچه تمام تر به نیازهای در حال تغییر مشتریان پاسخگو بوده و سهم قابل توجهی در بازار صنایع ساختمانی کسب نماید. سرویس ها و خدمات ارائه شده توسط این شرکت عبارت اند از :